Najlepszy zegarek GPS ładowany energią słoneczną
Wysokiej klasy odbiornik GPS GPS - Glonass - Galileo
GPS plus kamera samochodowa
Wielki powrót legendy
Bezterminowa aktualizacja map
Nie tylko dla alpinisty

NÜMAPS LIFETIME EUROPE

Czym jest nüMaps Lifetime?

nüMaps Lifetime to subskrypcja aktualizacji map rodziny City Navigator, którą można zakupić dla posiadanego urządzenia. Subskrypcja ta umożliwia korzystanie z aktualizacji map tak często, jak są one udostępniane przez firmę Garmin (do 4 razy w roku). Subskrypcja ta nie jest transferowalna, tzn. obowiązuje wyłącznie dla urządzenia, dla którego została zakupiona oraz wyłącznie dla użytkownika który dokonał tego zakupu. Zakupu subskrypcji dokonuje się dla 1 urządzenia (jeśli jest ona potrzebna dla kolejnego urządzenia, konieczny jest zakup kolejnej subskrypcji) i nie ma możliwości jej przeniesienia na inne urządzenie (wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której urządzenie jest obsługiwane w serwisie, w ramach usługi gwarancyjnej lub pogwaranycjnej i podlega wymianie w tymże serwisie – w takim przypadku, oddając urządzenie do serwisu należy dołączyć do niego informację na temat zakupionej dla niego subskrypcji nüMaps Lifetime). Subskrypcja obowiązuje bezterminowo. Subskrypcja wygasa jeśli:
dotychczasowy użytkownik sprzedaje urządzenie dla którego zakupiona została subskrypcja,
urządzenie zostanie nieodwracalnie uszkodzone i nie zostanie naprawione/wymienione w autoryzowanym serwisie,
użytkownik złamie w jakikolwiek sposób obowiązujące reguły subskrypcji,
produkt mapowy wykorzystywany w urządzeniu posiadanym przez użytkownika, zostanie wycofany z oferty i nie będzie dłużej wspierany przez firmę Garmin,
Garmin nie będzie otrzymywał nowych danych kartograficznych od swojego dostawcy – firmy Navteq

Dostępność

Subskrypcje aktualizacji nüMaps Lifetime dostępne są dla map City Navigator wykorzystywanych w kompatybilnych urządzeniach. Aktualnie zakupu takiej subskrypcji dokonać można dla urządzeń serii nuvi, zumo oraz StreetPilot c5xx.

Zakupu subskrypcji można dokonać poprzez serwis internetowy my.garmin.com (zakup on-line) lub poprzez sieć sprzedaży. W tym drugim przypadku, dokonuje się zakupu zdrapki, która zaweria kod, umożliwiający aktywację subskrypcji nüMaps Lifetime w serwisie internetowym my.garmin.com. W obu wypadkach, aktualizacje map udostępniane będą w formie pliku do pobrania. Nie jest przewidywana dystrybucja aktualizacji w formie płyty DVD. Aktualizacje udostępniane w ramach subskrypcji obejmują zasób mapowy produktów City Navigator oraz dodatkowe elementy, takie jak baza budynków 3D, dane dla funkcji widoku skrzyżowań (Junction View), czy dane dla funkcji ASR (Automatic Speech Recognition – automatyczne rozpoznawanie mowy), do wykorzystania w kompatybilnych urządzeniach.

Subskrypcje nüMaps Lifetime dostępne są w trzech opcjach:
tylko dla mapy City Navigator Europe – dostępne do zakupu on-line oraz w formie zdrapki
tylko dla mapy City Navigator North America – dostępne do zakupu on-line oraz w formie zdrapki
dla obu map: City Navigator Europe oraz City Navigator North America – subskrypcja w wersji TransAtlantic dostępna jest jedynie w zakupie on-line. Subskrypcja przeznaczona jest dla urządzeń fabrycznie wyposażonych w obie mapy (np. nüvi 670, 770, itp).
Wprowadzenie do oferty subskrypcji nüMaps Lifetime, nie powoduje wycofania z oferty innych dotąd dostępnych form aktualizacji map. W dalszym ciągu możliwy jest np. zakup jednorazowej aktualizacji map w postaci pakietu RMU.